ત્રાસી આંખોને આ રીતે કરો સાજા, જાણો સરળ ઉપાય

ત્રાસી આંખો (સ્ક્વિન્ટ) ઘણીવાર બાળકોમાં થાય છે, પરંતુ તે પછીના જીવનમાં પણ વિકાસ કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આના કેટલાક ઉપાય..

social media

સ્ક્વિન્ટમાં, બંને આંખો એક જ લાઇનમાં હોતી નથી

પેન્સિલ પુશ-અપ્સ એક્સરસાઇઝ સ્ક્વિન્ટ માટે આંખની શ્રેષ્ઠ કસરત માનવામાં આવે છે

તે સાયનોપ્ટોફોર નામના મશીન પર હોસ્પિટલમાં પણ કરી શકાય છે

સ્ટ્રેબિસમસને ચશ્મા અથવા કોન્ટેક્ટ લેન્સ વડે પણ સુધારી શકાય છે.

આંખમાં જ્યાં સ્ક્વિન્ટ હોય છે, આંખના પેચના ઉપયોગથી દ્રષ્ટિ સુધરે છે.

રાત્રે અંધારા રૂમમાં મીણબત્તી પ્રગટાવો અને પ્રાણાયામની મુદ્રામાં બેસો

ઝબક્યા વિના મીણબત્તીને જોતા રહો અને દરરોજ 5 મિનિટ સુધી આ કરો

થોડા મહિના સુધી આમ કરવાથી સ્ક્વિન્ટિંગમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે.

જો કે, કોઈપણ વિલંબ કર્યા વિના તમારે તમારી જાતને ડૉક્ટર દ્વારા તપાસવી જોઈએ.