અક્ષરધામ મંદિર પર કેમ થયો હતો આતંકવાદી હુમલો?

ગુજરાતમાં સ્થિત અક્ષરધામ મંદિર 19મી ઈ.સ. 2002માં આ મંદિરમાં આતંકી હુમલો થયો હતો.

social media

આજથી લગભગ 21 વર્ષ પહેલા 24 સપ્ટેમ્બર 2002ના રોજ બે આતંકવાદીઓએ ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં અક્ષરધામ મંદિર પર હુમલો કર્યો હતો.

આ હુમલામાં 30 શ્રદ્ધાળુઓ, રાજ્ય પોલીસ સેવાના એક અધિકારી અને એક કમાન્ડોએ પોતાના જીવનું બલિદાન આપ્યું હતું.

હુમલાના દિવસે સાંજે 4.45 કલાકે અક્ષરધામ મંદિર પરિસરના ગેટ નંબર 3 પર બંને આતંકવાદીઓને છોડવામાં આવ્યા હતા

જ્યાંથી તેમણે પરિસરમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ સુરક્ષા તપાસ માટે BAPS સ્વયંસેવકોએ તેમને ત્યાં રોક્યા હતા.

આતંકવાદીઓ સુરક્ષા તપાસ છોડીને મંદિર પરિસરમાં ફેન્સિંગ કૂદીને પ્રવેશ્યા અને નિર્દોષ ભક્તો પર ગોળીબાર શરૂ કર્યો.