110 કિમીની રેન્જ સાથે કાઇનેટિક ઇ-લુનાનું અનાવરણ, માત્ર રૂ. 500માં બુક કરો!

કાઇનેટિક ગ્રીન તેમના આઇકોનિક લુનાને ઇલેક્ટ્રિક અવતારમાં પરત લાવવા માટે તૈયાર છે.

webdunia

તમામ નવી કાઇનેટિક ઇ-લુના ફેબ્રુઆરી 2024ની શરૂઆતમાં લોન્ચ થશે

webdunia

ગ્રાહકો રૂ. 500ની ટોકન રકમ માટે કાઇનેટિક ગ્રીનની વેબસાઇટ પરથી ઇ-લુના પ્રી-બુક કરી શકે છે.

webdunia

E-Luna 2kWh બેટરી પેક દ્વારા સંચાલિત થશે જેની મહત્તમ ઝડપ 60km/h સુધી મર્યાદિત છે

webdunia

ઓલ-ન્યુ ઇ-લુના એક જ ચાર્જ પર 110 કિલોમીટરની રેન્જનો દાવો કરે છે

webdunia

તમામ નવા ઇલેક્ટ્રિક મોપેડમાં 16 ઇંચના વાયર-સ્પોક્ડ વ્હીલ્સ હોવાની શક્યતા છે

webdunia

એકદમ નવી E-Luna ને બંને છેડે ડ્રમ બ્રેક્સ મળશે

webdunia

આગામી કાઇનેટિક ઇ-લુનાની કિંમત લગભગ રૂ. 80,000 (એક્સ-શોરૂમ) હોવાની અફવા છે.

webdunia

કાઇનેટિક ઇ-લુના ઓકિનાવા ડ્યુઅલ 100 અને TVS XL 100 ને ટક્કર આપશે

webdunia