ચૈત્ર નવરાત્રિ ઘટસ્થાપન અને પૂજાનો શુભ મુહુર્ત

ચૈત્ર નવરાત્રી 22 માર્ચ 2023 ના રોજ ઘટસ્થાપન, કલશ સ્થાપના અને પૂજા માટેનો શુભ સમય જાણો-

webdunia

શુક્લ યોગઃ સવારે 9:18 સુધી.

બ્રહ્મ યોગ: આખો દિવસ સવારે 9:19.

સવારનો સમય - 6:00 થી 9:30 સુધી.

બપોરે મુહૂર્ત - 11:00 થી 12:30 સુધી.

સાંજનો સમય - સાંજે 5:00 થી 6:30 સુધી

રાત્રિનો સમય - રાત્રે 8:00 થી 11:00 સુધી.

કલશ અને ઘટસ્થાપન મુખ્ય શુભ સમય - 22 માર્ચ 2023 સવારે 06:29 થી 07:39 સુધી