આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

kadavala raj

હ્હ ગ્ગ્ક
X REPORT ABUSE Date 20-09-13 (03:59 PM)

patrl shital

abut my study / job & merrage
X REPORT ABUSE Date 03-09-13 (05:29 PM)

nimisha

tame reply kem nathi aapta
X REPORT ABUSE Date 22-11-12 (02:38 PM)

janki

લગન મા મોદુ થાય સે કારન સુ સે મને જલડી કહો
X REPORT ABUSE Date 04-03-12 (08:48 PM)

janki

મરે લગમન મા મોદુ થઈ સે કરન સુ સે જાણવા વિંતિ
X REPORT ABUSE Date 04-03-12 (08:45 PM)

K.F.CHAUDHARI

My son-Vishal will can good marks in EC Engineering exam.
X REPORT ABUSE Date 09-11-11 (06:03 PM)

Mansuri Kalubhai

Mansuri Kalubhai A. મારો છોકરો નામ : મહોમદ અનસ કાલુ ભાઈ મનસૂરી જન્મ તારીખ : 07.11.1985 સમય સવારે 11.35 - શહેર : વડોદરા નોકરી મા પ્રગતિ તેમજ લગ્નના યોગ ક્યારે છે આ અગાઉ બહુ વખત આ પ્રશ્નના પુછેલો છે પરંતુ તમારા તરફ થી કોઇ જવાબ જ નથી વિનંતી કે આ વખતે જરૂર થી જવાબ આપવા મહેરબાની કરશો જી આપણો વિશ્વાશુ : કાલુ ભાઈ મં=સૂરી - વડોદરા
X REPORT ABUSE Date 20-06-11 (04:50 PM)

Tadvi Girishbhai D.

My Name is Girishbhai Dipakbhai Tadvi, Birth :- 23/08/1975, Time :- 9.00 Pm. Place :- Vadodara
X REPORT ABUSE Date 06-05-11 (05:48 PM)

Kalubhai Mansuri

Mansuri Kalubhai A. મારો છોકરો નામ : મહોમદ અનસ કાલુ ભાઈ મનસૂરી જન્મ તારીખ : 07.11.1985 સમય સવારે 11.35 - શહેર : વડોદરા નોકરી મા પ્રગતિ તેમજ લગ્નના યોગ ક્યારે છે આ અગાઉ બહુ વખત આ પ્રશ્નના પુછેલો છે પરંતુ તમારા તરફ થી કોઇ જવાબ જ નથી વિનંતી કે આ વખતે જરૂર થી જવાબ આપવા મહેરબાની કરશો જી આપણો વિશ્વાશુ : કાલુ ભાઈ મં=સૂરી - વડોદરા
X REPORT ABUSE Date 28-04-11 (04:56 PM)

એક મિત્ર

મારી જન્મ તારીખ ૨૫/૦૧/૧૯૮૦, સમય સવારે ૦૭.૩૦ કલાકે અને સ્થળ ઉમરેઠ. હું મકર રાશિની સ્ત્રીને પ્રેમ કરું છું તે પણ મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે તો અમારા લવ મેરેજ અથવા એરેંજ મેરેજ શક્ય છે કે કેમ તે જણાવશો અને કેટલા સમયમાં. મને તાત્કાલિક જવાબ આપશો. આ પહેલા મેં તા.૨૦/૪/૧૧ના રોજ મેં મારો પ્રશ્ન મોકલેલ જેનો હજુ સુધી જવાબ મળેલ નથી તો મહેરબાની કરીને મારા પ્રશ્નનો જવાબ જલ્દી મોકલશો.
X REPORT ABUSE Date 25-04-11 (02:07 PM)

Mansuri Kalubhai A.

મારો છોકરો નામ : મહોમદ અનસ કાલુ ભાઈ મનસૂરી જન્મ તારીખ : 07.11.1985 સમય સવારે 11.35 - શહેર : વડોદરા નોકરી મા પ્રગતિ તેમજ લગ્નના યોગ ક્યારે છે
X REPORT ABUSE Date 21-04-11 (11:49 AM)

Kalubhai Mansuri

મે મારા વિષે તેમજ મારા છોક્રરા વિશે વારમવર માહિતી આપી ચાતા તમારા તરફ થી કોઇ જવાબ જ નથી તો હવાઈ મારે કયી રીતે તમારો સંપર્ક કરવો તે જરૂર થી જનાવશો જી\\ મારો છોકરો નામ મહોમદ અનસ જન્મ તારીખ 07.11.1985 સમય 11.35 સવારે - વડોદરા તેના નોકરી તેમજ લગન ના યોગ વિશે જનાવશો જી
X REPORT ABUSE Date 22-04-11 (01:00 PM)

sojitra harshil

HIIIIIIIIII
X REPORT ABUSE Date 19-03-11 (06:06 AM)

Minkal Patel

મને નોકરી કેમ મળતી નથી એનું શું કારન છે.
X REPORT ABUSE Date 28-02-11 (04:12 PM)

sheetal

મારા અભ્યસ વિશે મને કહો હું બી.એ માં અભ્યાસ કરું છું.
X REPORT ABUSE Date 05-02-11 (10:38 AM)

sangita

આ વર્સ કવુ રહેસે અને નોક્રરિ મા કેવું રર્હેસે સંગીતા થક્કેર
X REPORT ABUSE Date 22-12-10 (03:59 PM)

hitesh h mehta

2011 year
X REPORT ABUSE Date 20-12-10 (05:31 PM)

tarun

તમે અત્યારે સુ કરો 6ઓ.
X REPORT ABUSE Date 30-10-10 (12:58 PM)

tarun

hi i am tarun. and i join your spech.
X REPORT ABUSE Date 30-10-10 (12:57 PM)

himesh

મારા માટે વપાર શુ સારુ રહસે ?
X REPORT ABUSE Date 25-10-10 (06:53 PM)