આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

Dilip patel

what is this non sense chukado....one shouild be punished severly....if doing such things on a great temple like akshardham.........
X REPORT ABUSE Date 27-09-10 (12:55 PM)

DES PREMI

who ever involved in this matter they must have punished. our politicians ek dusre ki tang khichne me lage he aur des ki vat laga rahe hai. central govt. chudiya pahenke bethi hai aur atankwad ko badhava de rahi hai. all due to our ruling govt.CBI ruling party ke isare pe nachti hai. sub atankwadi ko bich chaurahe pe nanga khada karke goli mardo. no case no f.i.r. Jai Hind. des premi
X REPORT ABUSE Date 15-09-10 (01:05 PM)

paresh

cartoon net work court (Suprim court)
X REPORT ABUSE Date 12-09-10 (09:49 PM)

Hindustani

I don't under stand our politics, Why they are thinking too much to kill culprits. I think they are also involved in these kind of activities.
X REPORT ABUSE Date 12-09-10 (04:07 PM)

SAURIN SHAH

government must have to kill to whom see against india or indian people. we are strong. saurin shah
X REPORT ABUSE Date 12-09-10 (02:48 PM)

hasmukh vyas

બરાબર નથી.પણ આપણે સુપ્રિમ કોર્ટ ના ચુકાદા ઊપર કોમેંન્ટ કરિ શકીએ નહિ . .
X REPORT ABUSE Date 11-09-10 (03:32 PM)

hasmukh vyas

બરાબર નથી.પણ આપણે સુપ્રિમ કોર્ટ ના ચુકાદા ઊપર કોમેંન્ટ કરિ શકીએ નહિ . .
X REPORT ABUSE Date 11-09-10 (03:31 PM)

hindustani

madar જાત ચૌર સરકાર
X REPORT ABUSE Date 11-09-10 (04:07 AM)

hindustani

madar જાત ચૌર સરકાર
X REPORT ABUSE Date 11-09-10 (04:07 AM)

hindustani

madar જાત ચૌર સરકાર madar જાત ચૌર સરકાર madar જાત ચૌર સરકાર
X REPORT ABUSE Date 11-09-10 (04:06 AM)

BGUJJU

what a pity for the relative of people who lost their life in the attack govrnment should handle such cases very strickly
X REPORT ABUSE Date 10-09-10 (10:09 PM)

ONLY INDIAN

joyu ne dosto aa che apni sarkar . atank vadi o ne bacha ve che. ane prja par mogvari ane bekari vadharnari apni sarkar vot nahi male..sarkar atank vadi o ne bacha ve che. saja hu batavu , temne road par bhadhi temna par filmi thabe mot apvu.
X REPORT ABUSE Date 10-09-10 (05:35 PM)

indian

dont think that too much if we start to do something then it will be dangaerous for all
X REPORT ABUSE Date 10-09-10 (12:43 PM)

Hasmukhbhai Mohanlal vyas

we believe in democracy not in dictatorship.think about AFJHAL GURU.any one whois punished to death is allowed for mercypetition to president.this happens only in india. what about USA where world trade centre was attacked by terrorist.
X REPORT ABUSE Date 11-09-10 (03:40 PM)

Paula

What else you indian people can able to do? You can't save your own temple and punish the people who try to distroyed it... shame on all of you.
X REPORT ABUSE Date 10-09-10 (09:03 AM)

C M

Thefirst paragraph says "વર્ષ 2002માં અમદાવાદના અક્ષરધામ મંદિર" , મંદિર ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગરમાં છે, અમદાવાદમા નહિ. Please make this correction.
X REPORT ABUSE Date 10-09-10 (05:34 AM)

PM

congress shame onyou
X REPORT ABUSE Date 10-09-10 (04:29 AM)

PM

congress shame onyou
X REPORT ABUSE Date 10-09-10 (04:29 AM)

Sidhi baat

Nirdoso uper Tarkati Aaropnamu ghadi ne fasavi devani Gujarat ni fasivadi Sarkar ni nity Ughadi Padi gai chhe. Mate Fasivadi sarkar no zuto bachav karva tena tekedaro Supreme Court ne pan Badanam karata sharmata nathi. Saru chhe ke Magistrate ma koi Muslim nathi.
X REPORT ABUSE Date 09-09-10 (10:28 PM)

rahim

u son of ladin .go back to paki.
X REPORT ABUSE Date 10-09-10 (04:49 AM)

balwantsingh

આશ્યર જ્ ન ક નિર્ણય શે
X REPORT ABUSE Date 09-09-10 (03:43 PM)