ગુજરાતી જોક્સ-

Last Updated: રવિવાર, 3 ડિસેમ્બર 2017 (09:03 IST)

જુગની એ ચડ્ડી ખોઈ નાખે અને પતિ સામે કામવાળીથી લડવા માંડી
..


કામવાળી- સાહેબ તમે તો જાણો છો ના કે હું કાંઈ પહેરતી નથી


આ પણ વાંચો :