ગુજરાતી જોકસ - Dirty jokes

એક વાર ડાયરેક્ટર મલ્લિકા શેરાવતને ફિલ્મના સુહાગરાત સીન સમાજાવતા હતા
તમને દૂધનો ગ્લાસ લઈને વર પાસે જવું છે અને દૂધ પીવડાવો છે !!

મલ્લિકા- અરે ગ્લાસથી જ દૂધ પીવડવવું છે તો વિદ્યા બાલનને લઈ લેતા મને કેમ લીધું !!આ પણ વાંચો :