ગુજરાતી નોન વેજ જોક્સ

Last Updated: સોમવાર, 11 ફેબ્રુઆરી 2019 (17:43 IST)
જણાવો બગીચા અને મહિલાની છાતીમાં શું સમાનતા
હોય છે

એ બન્ને બનાવ્યા તો હોય છે બાળકો માટે

પણ Adult લોકો એના લાભ ઉઠાવે છે.........આ પણ વાંચો :