ગુજરાતી જોક્સ-કબૂતરને દાણા

Last Modified ગુરુવાર, 4 જાન્યુઆરી 2018 (12:36 IST)
બાળક- અંકલ આંટી દરરોજ રાત્રે કબૂતરને દાણા નાખે છે શું

અંકલ - ના ના એવું કાઈ નહી-
શા માટે આવું કેમ પૂછે છે ...

બાળક- અરે દરરોજ રાત્રે તમારા ઘરથી આહ્હ અહ્હ અહ્હ્હ આવાજ આવે છે


આ પણ વાંચો :