ગુજરાતી જોકસ - મને તરસ લાગી છે ..

Last Modified સોમવાર, 3 ડિસેમ્બર 2018 (17:26 IST)
દર્દી : નર્સ, મને તરસ લાગી છે ..

દૂધ જોઈએ છે..

નર્સ - ટોપ ઉપર કરી નિપ્પ્લ તેના મોઢામાં
નાખી
દર્દી- સરસ થયું હું પાણી નથી માંગ્યું


આ પણ વાંચો :