ગુજરાતી જોક્સ- કૌરવો સો કેવી રીતે?

Last Updated: રવિવાર, 28 જુલાઈ 2019 (15:18 IST)
ટીચર- ધૃતરાષ્ટ્રના 100 પુત્ર હતા

અને પાંડુંના 5 એવું શા માટે

છાત્ર- સર કારણકે જેની આંખ હોય છે ને તેને બીજા પણ

ઘણા કામ હોય છે.


આ પણ વાંચો :