ગુજરાતી જોકસ- ગામડાની પત્ની

Last Updated: મંગળવાર, 12 ફેબ્રુઆરી 2019 (17:23 IST)

મિત્ર-તમે પત્નીને પાર્ટીમાં કેમ નથી લાવતા

બીજો- એ ગામડાની છે

મિત્ર- ઓહો ..... પણ ઈ અમે તો એમ લાગ્યું કે એ તમારી છે.આ પણ વાંચો :