ગુજરાતી જોક્સ- છોકરીઓ દુપટ્ટો કેમ પહેરે છે ?

Last Updated: મંગળવાર, 12 ફેબ્રુઆરી 2019 (17:28 IST)
ટીચર - એ વાત કહો કે છોકરીઓ દુપટ્ટો કેમ પહેરે છે ?

છાત્ર- આ બધું વિજ્ઞાનના કારણે

ટીચર - કેમ ?

છાત્ર- વિજ્ઞાનમાં લખેલું છે ના કે ખાવા-પીવાની વસ્તુઓને ઢાંકીને રાખવું જોઈએ.આ પણ વાંચો :