ગુજરાતી જોક્સ -કેટલી શરમની વાત છે

Last Modified શુક્રવાર, 7 ડિસેમ્બર 2018 (15:18 IST)
ગોલૂ- તારો બાપ ડોક્ટર છે તોય પણ તૂ બીમાર થઈ ગયું

કેટલી શરમની વાત છે ના આ

મોનૂ- તારરો બાપ તો કંડોમ વેચે છે તોય પણ તૂ પૈદા થઈ ગયો ના ચૂતિયા
આ પણ વાંચો :