ગુજરાતી જોકસ - બાપ રે જોક્સ

Last Modified સોમવાર, 14 જાન્યુઆરી 2019 (00:21 IST)
એક છોકરાએ છોકરીને સેક્સ માટે ઓફર કર્યા

છોકરી- તમે બહુ નાના છો મારા ભાર કેવી રીતે ઉપાડશો

છોકરા- ઉંદર અનાજની બોરી ઉપાડી ના શેક, પણ ફાડી તો શકે છે ના!!આ પણ વાંચો :