ગુજરાતી જોક્સ- શું જોઈએ - જવાબ તો સાંભળો

Last Updated: રવિવાર, 31 માર્ચ 2019 (10:17 IST)
દુકાનદાર- શું જોઈએ?

ગ્રાહક- જી યોનિ

દુકાનદાર- શું બોલ્યું કૂતરો..

ગ્રાહક- જિયોનીનો મોબાઈલ જોઈએ


આ પણ વાંચો :