જાણો કઈ તારીખને જન્મ લેનાર પ્રેમી તમારા માટે હોય છે ભાગ્યશાળી

Last Modified રવિવાર, 31 ડિસેમ્બર 2017 (06:25 IST)

અંક1 
1,10,19 અને  28ને લેનાર લોકો 
તેમના માટે 2,10,7, 16, 25, 11, 20, 28, કે 29 તારીખને જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે. 

2,11,20 અને  29 ને જન્મ લેનાર લોકો 
આ અંક વાળા લોકો માટે 2,11,7,16,1,10,4 કે 13 તારીખને જન્મ લેનાર સારા પ્રેમી ગણાય છે. 
અંક 3 
3,12,21 અને  30 ને જન્મ લેનાર લોકો કોઈ પણ મહીનાની તારીખ  અંક વાળા લોકો માટે 3,12,15,18,9,27 કે 6 તારીખને જન્મ લેનાર લોકો તેમના માટે સારા પ્રેમી ગણાય છે.
આ પણ વાંચો :