ભાગ્યશાળી છોકરીઓની આ છે ઓળખ - Lucky Girls

lucky girls
Last Updated: ગુરુવાર, 22 નવેમ્બર 2018 (16:06 IST)
સુલક્ષણા કન્યાના કાન લાલિમા ધરાવતા હોય છે અને નીચેની તરફ અણીદાર અને ઉપરથી પહોંળા અને ફુલેલા હોય છે. આવી છોકરીઓ નસીબવાળી હોય છે


આ પણ વાંચો :