લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ માટે શું કરવું શું નથી !

laxmi
Last Updated: મંગળવાર, 27 ઑક્ટોબર 2015 (18:00 IST)
ધન કમાવવાના રાસ્તા દરેક કોઈ શોધી રહ્યા છે પર રાસ્તા પણ ભાગ્યથી મળે છે ભાગ્ય સાથ નહી આપી રહ્યા હોય તો અમારા શાસ્ત્રોમાં એવા તમામ ઉપાય આપ્યા છે જેને અમે અજમાવી તો ભાગ્ય ખુલી જાય છે . અન્યથા તાત્કાલિક જરૂર પૂરી થઈ જાય છે. અહીં કેટલાક સરળ ઉપાય આપ્યા છે જેના માંથી કોઈ પણ ઉપાય સરળતાથી કરી શકો છો.

એક આ સરળ ઉપાયને પૂર્ણ પવિત્રતાથી કરવાથી લાભ જરૂર મળે છે. લક્ષ્મીની ખાસ કૃપા મળે છે. ધનની વર્ષા હોય છે રૂકાયેલો ધન મળે છે .આવકના નવા સાધન થવા લાગે છે. સૌથી પહેલા નીચે આપેલા મંત્રને 108 વાર
માળા કરો.

મહાલ્ક્ષ્મી મંત્ર


શ્રીં હ્રીં શ્રી કમલે કમલાલયે પ્રસીદ પ્રસીદ શ્રીં હ્રીં શ્રીં મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ

હવે એક ચાંદીને ડિબિયા લો. જો ચાંદીની ના હોય તો કોઈ
બીજી ધાતુની ડિબિયા પણ લઈ શકો છો. આ ડિબિયાને ઉપર સુધી નાગકેશર અને મધ ભરીને બંદ કરી નાખો.

1. દિવાળીની રાત્રિને એનું પૂજન અર્ચન કરી એને એને લૉકર કે દુકાનના ગલ્લામાં રાખો. રાખ્યા પછી એને ખોલવાની જરૂરત નથી અને ના કોઈ બીજા ઉપાય કરવાની. પછી બીજી
દિવાળી સુધી
તિજોરીમાં મૂકી રહ એવા દો. દિવસોદિવસ લક્ષ્મીના ચમત્કાર પોતે જોવાશે.


2. કારોબારમાં નુકશાન થઈ રહ્યા હોય તો રવિ પુષ્ય નક્ષત્રના દિવસે શ્રદ્ધાપૂર્વક અમલતાસના વૃક્ષના પૂજન કરો.આ પણ વાંચો :