5 નવેમ્બર ધનતેરસ: ધનતેરસ ઉપર કરો આમાંથી કોઈ એક ઉપાય

dhanteras
Last Updated: સોમવાર, 11 નવેમ્બર 2019 (13:25 IST)

7 નવેમ્બરે
દિવાળી છે અને સોમવારે એટલે કે 5 17

નવેમ્બરે
ધનતેરસનો તહેવાર છે અને આ માતા લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવાથી ઘરમાં લક્ષ્મીના વાસ થાય છે આથી નીચેમાંથી કોઈ પણ 1 ઉપાય કરવાથી લક્ષ્મીની કૃપા થશે ..


આ પણ વાંચો :