80 ટકા છોકરીઓ બ્રા ખરીદતા સમયે કરે છે આ ભૂલોં, ખરીદતા પહેલા હવે ન કરો આ ભૂલ

દરેક મહિલા બ્રા પહેરે છે, પણ શું તમે જાણો છો કે વધારેપણું મહિલાઓ યોગ્ય બ્રા નહી ચયન કરે છે. એક સર્વે મુજબ દુનિયાભરની આશરે 80 ટકા મહિલાઓ ખોટી સાઈજની બ્રા પહેરે છે. આ કારણે તે પછી અનકર્ફટેબલ અનુભવે છે. તેથી અમે બ્રા ખરીદતા સમયે કેટલીક વાતોંનો ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર હોય છે. આવો જાણીએ તે ટિપ્સ જેને બ્રા ખરીદતા સમયે જરૂર ફોલો કરવું જોઈએ. 
સૉફટ અને ફ્લેટ હોવી જોઈએ બ્રા સ્ટ્રેપ પર જરૂર ધ્યાન આપો. કલર અને ડિજાઈનની જગ્યા તેની સૉફ્ટનેસ પર ધ્યાન કરો. સ્ટ્રેપ બ્રાને રોકીને રાખે છે. જો સ્ટ્રેપ સોફ્ટ અને ફ્લેટ હશે તો તમારા શોલ્ડરને કોઈ પણ રીતની મુશ્કેલી નહી થશે. જો તમે ટાઈટ સ્ટ્રેપ પહેરો છો તો તમારા ખભાને તકલીફ થઈ શકે છે. આગળ જ્યારે પણ બ્રા ખરીદવા જાવ તો તેના સ્ટ્રેપ પર પણ ધ્યાન આપો. 
 
તમારા સાઈજ અને શેપ 
બ્રા ખરીદતા પહેલા મહિલાઓને તેમના સાચી સાઈજ અને શેપ ખબર હોવી જોઈએ. આજકાલ બજારમાં બધા સ્ટાઈલ અને ફેશનેબલ બ્રાના ઑપ્શન છે. પણ જરૂરી નહી કે બધા સ્ટાઈલ તમારા માટે ઠીક હોય. બ્રા ખરીદતા પહેલા તેને ટ્રાઈ કરો અને ધ્યાન આપો કે ક્લીવેજ એરિયા અને હાથની પાસેની સ્કિન બ્રાથી વધારે બહાર ન 
 
જોવાય. દરેક કોઈની બૉડીની બનાવટ જુદી હોય છે. જરૂરી નહી કે એક વસ્તુ કોઈ પર સારી લાગી રહી હોય તે તમારા પર પણ સારી લાગે. તેથી તમારા બૉડી શેપ મુજબ જ બ્રા ખરીદવી. 


આ પણ વાંચો :