લગ્નની પ્રથમ રાત માટે રોમાંટિક ટિપ્સ

સુહાગરાત યાદગાર બનાવવા માટે

P.R


સુહાગરાતે રોમાંસ કરવાની ટિપ્સ

વાતાવરણ બનાવો - લગ્નની પ્રથમ રાત રોમાંટિક બનાવવા માટે તૈયારી કરો. તમારા રોમાંસને ચરમસીમા પર હશે જ્યારે તેનુ વાતાવરણ પણ એવુ જ હશે. તેથી બેડરૂમનુ વાતાવરણ રોમાંટિક બનાવો. તમારા રૂમમાં વિશેષ પ્રકારના રંગ અને ખુશ્બુનો પ્રયોગ કરો. આ સેક્સ હાર્મોનને ઉત્તેજીત કરવાની સાથે સાથે મૂડ પણ બનાવે છે. એ માટે કેંડલ સળગાવો, હળવુ સંગીત વગાડો. આછી રોશની કરો.

ઈંતજાર કા ફલ મીઠા.. આગળઆ પણ વાંચો :