ગુજરાતી જોક્સ - મહિલા દિવસ પર દુઆ


હે ભગવાન આજે મહિલા દીવસ નીમીતે મારી એક જ દુવા છે,




આ જે છોકરાઓ છોકરીઓના નામની ફેક આઈડી બનાવીને બેઠા છે


એ બઘાને પ્રેગનેન્ટ બનાવી દે.


આ પણ વાંચો :