ગુજરાતી જોક્સ : આજે મૂડ નથી

Widgets Magazine


સંતા : આજે જમવાનું ન બનાવતી.. આજે બહાર જમવા જઈશુ.
પત્ની : કેમ રોજ મારા હાથનું ખાઈ-ખાઈને કંટાળી ગયા છો ?
સંતા : નહી.. આજે મારો વાસણ ઘસવાનો મૂડ નથી.Widgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  
ગુજરાતી જોક્સ વધુ જોક્સ સરદાર જોક્સ પતિપત્નીના જોક્સ સેંટ મેસેજ સંતા બંતા જોક્સ બાળકોના જોક્સ ફની જોક્સ Gujarati Joke

જોક્સ

news

ગુજરાતી જોક્સ - માથાનો દુખાવો

ગુજરાતી જોક્સ - માથાનો દુખાવો

news

ગુજરાતી Funny Jokes-

પીયર ગઈ પત્ની ફોન પર- તમારા વગર જી નહી લાગતું પતિ- અરે ગાંડી Zee નહી લગે તો સ્ટાર ...

news

જોક્સ - જરા હંસી લો

જોક્સ - જરા હંસી લો

news

ગુજરાતી જોક્સ- નોન વેજ જોક્સ

એક વાર બે છોકરીઓ Whisperના પેકેટ લઈને

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine