ગુજરાતી જોક્સ - પતિ પત્ની


પત્ની ઉદાસ બેસી હતી..
પતિ - તબિયત તો સારી છે ને ?
ડોક્ટરને બતાવી દો..
પત્ની - બતાવ્યુ હતુ ડોક્ટરને..
પતિ - શુ કહ્યુ તેમણે ?
પત્ની - બોલી રહ્યા હતા..
બ્લડમાં શોપિંગની કમી છે..
થોડો મોલ બોલ ફરી આવો..
મૂડ બદલાશે તો સારુ થશે..


આ પણ વાંચો :