ગુજરાતીજોકસ-મમ્મીની ગિફ્ટ

Last Updated: સોમવાર, 19 નવેમ્બર 2018 (16:20 IST)
બાળકો જો તમે આજથી મારી દરેક વાત માનશો
 
મને સામે જવાબ નહી આપો તો હું તમને ગિફ્ટ આપીશ 
 
પ્પ્પૂ- રહેવા દો તો આ બધા ગિફ્ટ પપ્પાને  જ મળશે.... 
 


આ પણ વાંચો :