ગુજરાતી જોક્સ - બીજાની પત્નીને પ્રેમ

Last Modified ગુરુવાર, 14 જૂન 2018 (18:41 IST)
એક કરોડનો સવાલ પૂછાયું - પત્નીના પગ દબાવવું ગુલામી છે કે પ્રેમ

પાંચ કરોડનો જવાબ મળ્યું- પત્ની પોતાની જોય તો ગુલામી અને બીજીને હોય તો પ્રેમઆ પણ વાંચો :