ગુજરાતી જોક્સ - પાણીપુરીનું પાણી

Last Modified મંગળવાર, 28 ઑગસ્ટ 2018 (17:45 IST)
છોકરી- ભાઈ તમારી પાણીપુરીનું પાણી

દર વખતે એક જ સ્વાદનું હોય છે
ઘરે આવું નથી બનતું કેમ

પાણી પુરીવાળા- બેન અમે 70 વર્ષથી માટલું નથી બદલાયું

આ પણ વાંચો :