ગુજરાતી જોક્સ- બોયસ હોસ્ટલના બાથરૂમમાં લખ્યું હતુ

Last Modified સોમવાર, 22 એપ્રિલ 2019 (11:51 IST)
બોયસ હોસ્ટલના બાથરૂમમાં લખ્યું હતુ

તમારું ભવિષ્ય તમારા હાથમાં છે

તો વિચારો છોકરીઓના બાથરૂમમાં શુ લખ્યું હશે


તમારા ભવિષ્યમાં આંગળી ન કરવી...આ પણ વાંચો :