ગુજરાતી જોક્સ- પતિ પાડોસનની DP જૂમ કરીને જોઈ રહ્યું હતું. આટલામાં

Last Modified શુક્રવાર, 2 ઑગસ્ટ 2019 (16:03 IST)
પતિ પાડોસનની DP જૂમ કરીને જોઈ રહ્યું હતું. આટલામાં
પાછળથી પત્ની બોલી
રહેવા દો ..
આથી વધારે પાસ નહી આવશેઆ પણ વાંચો :