છોકરો - આઈ લવ યૂ

Last Modified મંગળવાર, 13 ઑક્ટોબર 2020 (17:48 IST)

છોકરો - આઈ લવ
યૂ
છોકરી - પણ હું બીજા કોઈને પ્રેમ કરુ છુ
છોકરો - ઠીક છે તો હુ જઉ છુ
છોકરી - ક્યા જાય છે
છોકરો - તારા બાપને કહેવા
છોકરી - નાલાયક... આઈ લવ યુ ટુ


આ પણ વાંચો :