ગુજરાતી જોક્સ - છોકરાઓ ચોર હોય છે જાણો પપ્પૂનો આ જવાબનો કારણ

Last Modified બુધવાર, 21 ઑક્ટોબર 2020 (17:30 IST)
છોકરીઓ જો પરાયો ધન હોય છે તો છોકરાઓ શું છે ?

પપ્પૂ - સર ચોર હોય છે ?
ટીચર- એ કેવી રીતે ?

પપ્પૂ- કારણકે ચોરોની નજર હમેશા પરાયા ધન પર જ હોય છે .


આ પણ વાંચો :