ગુજરાતી ફિલ્મી ભજન - રામ ચંદ્ર કહ ગયે સિયાસે

Widgets Magazine

P.R

રામ ચંદ્ર કહ ગયે સિયાસે,ઐસા કલજુગ આયેગા

હંસ ચુનેગા દાના દુન્કા,કૌઆ મોતી ખાયેગા.

ફિર સિયા ને પૂછા

ભગવન,કળજુગ મેં ધરમ કરમ કો કોઈ નહી માનેગા?

તો પ્રભુ બોલે.

ધર્મ ભી હોગા કર્મ ભી હોગા ,પરંતુ શર્મ નહી હોગી,

બાત બાત મેં માત પીતાકો બેટા આંખ દીખાએગા,

રાજા ઓર પ્રજા દોનોમે હોગી નીસ દિન ખીચાતાની

કદમ કદમ પર કરેગે દોનો અપની અપની મનમાની

જિસકે હાથ મેં હોગી લાઠી, ભેસ વોહી લે જાયેગા...

સુનો સિયા કલજુગ મેં કાલા ધન ઓર કાલે મન હોગે,

ચોર ઉચ્ક્કે નગરશેઠ ઓર પ્રભુ ભક્ત નિર્ધન હોગે,

જો હોગા લોભી ઓર ભોગી વો જોગી કહલાયેગા ......

મંદિર સુના સુના હોગા ભરી રહેગી મધુશાલા

પીતાકે સંગ્ સંગ્ ભરી સભામે નાચેગી ઘરકી બાલા,

કૈસા કન્યાદાન પિતા હી કન્યાકા ધન ખાયેગા.......

મુરખ કી પ્રીત બુરી,જુએ કી જીત બુરી,

બુરે સંગ્ બૈઠ ચૈન ભાગે હી ભાગે ,

કાજળ કી કોટડી મેં કૈસા હી જતન કરો,

કાજળ કા દાગ ભાઈ લાગે હી લાગે,

કોઈ કિતના જતિ હો,કોઈ કિતના સતી હો

સંગ્ કામિની સે કામ ભાઈ જાગે હી જાગે,

સુનો કહે ગોપીરામ જીસકા હો નામ ઠામ

ઉસકા હી ફંદ ગલે લાગે હી લાગે.......Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  

ગુજરાતી સાહિત્ય

ગુજરાતી ભજન : પ્રભુજી તારો ન્યાય નહી સમજાય

પ્રભુજી તારો ન્યાય નહી સમજાય કોમળ એવુ કમળનું ફુલડું.. 2 કાદવમાં સર્જાય ... કૂમળા ફૂલને ...

ગુજરાતી શાયરી - રોશની

અમે તેમના આવવાની રાહ જોવામાં ઘરથી રસ્તા સુધી એટલા દિવા પ્રગટાવી દીધા કે સમગ્ર રસ્તામાં ...

ગુજરાતી ભજન : રંગાઈ જાને રંગમા..

રંગાઇ જાને રંગમાં.. સીતારામ તણા સતસંગમાં રાધેશ્યામ તણા તું રંગમાં.. રંગાઇ જાને રંગમાં.. ...

ગુજરાતી ભજન : વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ

વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ, જે પીડ પરાઈ જાણે રે; પરદુ:ખે ઉપકાર કરે તોયે, મન અભિમાન ન આણે રે… ...

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine