ઓહ આ - 12 tips તો દરેક છોકરીને ખબર હોવી જોઈએ.

Last Updated: શુક્રવાર, 4 મે 2018 (13:04 IST)
- કપડા પર રેડવાઈનના ડાઘ લાગી જાય તો વ્હાઈટ વાઈનમાં કૉટ્ન ડિપ કરી અફેક્ટેડ ક્ષેત્રમાં રબ કરો અને પછી સિંપલ વૉશ કરી લો. ડાઘ દૂર થશે. 
- તેમના કૉસ્મેટિક ઑર્ગનાઈજ રાખવા ઈચ્છે છે તો બધા પ્રોડ્કટસ પર હૉટ ગ્લૂ મેગ્નેટ લગાવો. અને મેગ્નેટિક બોર્ડ પર તેમે અટેચ કરી નાખો. એનાથી સામાન વ્યવસ્થિત રહેશે. 
 


આ પણ વાંચો :