કુંવારા અને પરિણિત

Widgets Magazine


પત્ની - કુંવારા અને પરિણિત વ્યક્તિમાં શુ ફરક છે ?
પતિ - કુંવારાના શર્ટનુ બટન ઉંધુ કે બાયો વળેલુ ટાંગેલુ હોય છે અને પરણેલાના શર્ટ પર બટન જ નથી ટકતા.Widgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine