ચૂપ

Widgets Magazine


પિતા - કેટલીવાર કીધુ કે જમતી વખતે બોલવાનુ નહી
પુત્ર - પણ પિતાજી હુ તો બતાવી રહ્યો હતો કે તમારી દાળમાં મચ્છર પડ્યુ છે.Widgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine