નુકશાન કોનુ ?

Widgets Magazine


N.D
પત્ની - સાંભળો છો, ભૂકંપ આવ્યો છે, મકાન હલી રહ્યુ છે, પડી જશે તો ?
પતિ - પડવા દે ને આપણે શુ ? હજુ આપણુ ક્યા થયુ છે, હજુ તો બેંકનુ છે.Widgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  
જોક્સ વધુ જોક્સ

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine