બે બુધ્ધુ

Widgets Magazine


પતિ - હે ઈશ્વર, તે આવી મૂર્ખ પત્ની કેમ બનાવી ?
પત્ની - એ માટે કે હું તમારા જેવા મૂરખના લગ્નનો પ્રસ્તાવ સ્વીકારી લઉ. બે બુધ્ધુWidgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  
જોક્સ વધુ જોક્સ

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine