હું પણ કિસ કરું છું

Widgets Magazine


મહેશ: હું ઓફિસે આવતા પહેલાં રોજ મારી પત્નીને કિસ કરું છું અને તું શું કરે છે?

સુરેશ: હું પણ કરું છું, પણ તારા ઓફિસે ગયા પછી!Widgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine