કઈ રાશિનો હોવો જોઈએ તમારો જીવનસાથી ?

marriage
કોઈ માણસને જાણવા માટે ઘણી વાતો હોય છે જેમ કે ફેવરિટ ભોજન,  ફેવરિટ રંગ, ગીત અને બીજું ઘણુ બધું. પસંદ-નાપસંદ મળવી આ એક સારા જીવન સાથીના પસંદગી માટે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. પણ આ બધા ઉપરાંત સબંધોની બાબતમાં જ્યોતિષીય મિલાન(કુંડળી મિલાન)ને પણ ખૂબ મહત્વ અપાય છે. એના આધારે આ જાણવું સરળ થઈ જાય છે કે કયો સંબંધ જીવનમાં લાબો ચાલી શકે છે અને કયો નહી. 
તમારા જીવનમાં ઘણા સંબંધો હોય છે, જેમાં કેટલાક સંબંધો ખૂબ નિકટના હોય છે, તો કેટલાક લોકો સાથે નિકટના  સંબંધ હોવા છતાપણ એટલુ સારુ બનતુ નથી. રાશીઓના આધારે જાણો, કઈ રાશિના લોકો કંઈ રાશિના લોકોનો સારો મેળાપ બેસી શકે છે. 


આ પણ વાંચો :