ગુજરાતીજોકસ- રાવણ તો ગયો !!

jokes
Last Modified સોમવાર, 15 સપ્ટેમ્બર 2014 (16:40 IST)
એક વાર રાવણ ડિસ્કોમાં ગયું અને ત્યાં જઈને બેભાન થઈ ગયું

ખબર છે કેમ કારણકે ત્યાંની એંટ્રી ફી હતી 1500 રૂપિયા પર હેડઆ પણ વાંચો :