તો પછી ઉઠાડોને

Widgets Magazine


રમણ - મને છ વાગે ઉઠાડી દેજે
મમ્મી - પણ, બેટા છ તો વાગી ગયા છે
રમણ - તો પછી ઉઠાડી દો ને .Widgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  
તો પછી ઉઠાડોને

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine