ધોઈને પહેરો

Widgets Magazine


પિતાજી - અરે, બેટા તે ભીનુ શર્ટ કેમ પહેર્યુ છે ?
પુત્ર - કારણ કે આના પર લખ્યુ છે કે વોશ એંડ વિયરWidgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine