પંચતંત્રની વાર્તાઓ - હાથી અને 6 આંધળા માણસ

Last Updated: શનિવાર, 5 ઑગસ્ટ 2017 (16:22 IST)
જૂના સમયની વતા છે , કોઈ ગામમાં રહેતા હતા . એક દિવસ ગામવાળોએ એને જણાવ્યા કે ગામમાં હાથી આવ્યો છે. 
તેમને  આજ સુધી હાથી વિશે ઘણું સાંભળ્યું હતું  પણ ક્યારે એને સ્પર્શીને અનુભવ કર્યો નહોતો.. તેથી તેમને નક્કી કર્યુ કે આપણે ભલે હાથીને જોઈ શકતા નથી પણ તેને સ્પર્શીને તેનો અનુભવ કરીશુ..  બધા એ સ્થાન પર ગયા જ્યાં હાથી આવ્યો હતો  
 
બધાએ હાથીને અડવાનું  શરૂ કર્યુ  . હું સમજી ગયો હાથી એક થાંભલાની જેવો હોય છે  , પહેલા માણસે હાથીના પગને હાથ લગાવતા કહ્યું .. 
 
અરે નહી , હાથી તો  દોરડા જેવો હોય છે " બીજા માણસે હાથીની  પૂંછડી પકડતા કહ્યું. 
 
"મારા મત મુજબ હાથી તો એક થડ જેવો હોય છે   છું  ત્રીજા માણસે હાથીની  સૂંઢ પકડતા કહ્યું... 
 
"તમે લોકો શું ફાલતુ વાતો બબડો  છો, હાથી  એક  મોટા પંખાની જેમ હોય છે " ચોથા માણસે હાથીના કાન સ્પર્શીને કહ્યુ..  


આ પણ વાંચો :