ફેશનમાં રહે છે 10 ટ્રેડિશનલ ગરબા ડ્રેસેસ

Last Updated: સોમવાર, 24 સપ્ટેમ્બર 2018 (14:50 IST)
નવરાત્રીમાં ગરબાના ઉલ્લ્લ્સ ચરમ પર હોય છે . એના માટે યુવાઓમાં ઘણા રીતના નવા ફેશનેબલ વસ્ત્રોના ઉત્સાહ હોય છે. એમાં પારંપરિક પરિધાનોના ચલન આજે પણ છે. પણ એની વેરાયટી યુવાઓને આક્રષિત કરે છે. ચાલો જાણીએ પારંપરિક ગરબા પરિધાનોમાં 10 ડિઝાઈંસ જે ફેશનમાં હમેશા રહે છે આ ગરબા ડ્રેસેસમાં ફેશન કયારે પણ આઉટ નહી હોય છે. 
1. ટ્રેડિશનલ - ગરબામાં ટ્રેડિશનલના ફેશન ક્યારે નહી જાય. પણ એમાં નવીનતા આવી જાય છે. પારંપરિક લહંગા  પણ ફેશનમાં હોય છે. જે ગરબા મંડળનીએ શોભા વધારે છે.  
 


આ પણ વાંચો :