રક્ષાબંધનનો સાચો અર્થ શું છે જાણો

Last Modified શનિવાર, 22 ઑગસ્ટ 2015 (18:22 IST)
રક્ષાબંધનનો સાચો અર્થ શું છે જાણો

ર - રક્ષા કરજો વીરા બધી
બહેનોને
ક્ષા- ક્ષમા કરજે વીરા બધી
બહેનોને
બં- બંધનમાંથી મુક્ત કરજે વીરા બધી
બહેનોને
ધ- ધ્યાન રાખજે વીરા બધી
બહેનોને
ન - નમન કરજે વીરા તારી બહેનને


આ પણ વાંચો :