સેક્સ માટે ઉપયુક્ત સમયે શું છે જાણો .... ???

સેક્સ માટે ઉપયુક્ત સમયે રાત્રે 10.15 
એક સર્વે મુજબ બ્રિટેનના લોકો રાત્રે 10.15 વાગ્યાના સમય સેક્સ માટે સૌથી સારું સમય હોય છે. બ્રિટેનમાં 5000 લોકો પર કરેલ આ સર્વે . એમાં વધરેપણુ  લોકોને રાત્રે 10.15 વાગ્યાનું યોગ્ય સમય જણાવ્યું. સાથે જ સેક્સ માટે બીજું ઉપયુક્ત સમય શુક્રવારે રાત્રે 9 વાગ્યે અને ત્રીજો સમય રવિવારે સવારે 9.30 વાગ્યે. 
 


આ પણ વાંચો :