બીએસઈ એનએસઈના છેલ્લા સૂચકાંકો

વેબ દુનિયા|

બીએસઈનો સૂચકાંક 156 અંક ઘટીને 15,896 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે કે એનએસઈનો સૂચકાંક 39 અંક ઘટીને 4,712 પર બંધ થયો હતો.


આ પણ વાંચો :