રાજેશ એક્સપોર્ટર્સ : એજીએમનુ નિષ્કર્ષ

વેબ દુનિયા|

રાજેશ એક્સપોર્ટર્સ લિમિટેડના સભ્યોની 29 સપ્ટેમ્બર 2009ના રોજ થયેલ એજીએમમાં સામાન્ય કાર્ય સંપન્ન થવાની સાથે 60 ટકા (0.60 રૂપિયા પ્રતિ શેર)ના દરે લાભાંશ ચુકવણીને મંજૂરી આપવામાં આવી.


આ પણ વાંચો :